Nøkkeltall

Resultatregnskap20142013
Alle tall er i millioner NOK
Sum driftsinntekter5 4365 217
Sum driftskostnader(3 471)(3 053)
Driftsresultat1 9662 165
Finansresultat(139)(50)
Resultat før skatt1 8262 115
Skattekostnader(1 219)(1 410)
Årsoverskudd607705
Aksjekapital1010
Produksjon
Olje, kondensat, LPG, NGL7,85 mill fat O.E.5,55 mill fat O.E.
Tørrgass & LNG471 mill Sm3457 mill Sm3
Totale gjenværende reserver ved årsslutt20,55 mill m3 O.E.21,19 Mm3 OE
Antall ansatte9490