Våre aktiviteter

DEA Norge har en solid og lovende lisensportefølje bestående av lisenser lokalisert over hele sokkelen; fra den sydlige delen av Nordsjøen til Barentshavet i nord. Totalt har DEA Norge andeler i 54 lisenser på norsk sokkel. På tre av disse har vi operatøransvar: PL435 Dvalin, PL721 og PL896.

På PL435 Dvalin (tidligere Zidane) ble det gjort funn i 2010 og igjen i 2012. DEA Norge leverte inn PUD på Dvalin i oktober 2016. Dette er DEA Norges første feltutviklingsprosjekt som operatør.

Selskapet har eierandeler i flere produserende felt; Snorre, Snøhvit, Statfjord Øst, Tordis, Vigdis, Knarr, Gjøa, Njord, Hyme og Skarv. Daglige produksjonsrate ligger på ca. 55.000 fat/dag.

DEA Norge har deltatt i noen av de viktigste funnene på norsk sokkel i den senere tid, slik som Alta.

DEA Norge har vært til stede på norsk sokkel i over 45 år, og har vært operatør siden 1991.