DEA Norge

DEA Norge skaper verdier for samfunnet ved å lete etter, utvikle og utvinne olje- og naturgass på norsk kontinentalsokkel. Vi har vært en del av det norske oljeeventyret i over 45 år.

DEA Norge har i løpet av de siste årene gjort flere kommersielle funn på norsk sokkel, og blir snart også utbyggings- og driftsoperatør. Selskapet har en økende aktivitet i hele verdikjeden for olje- og gass som aktiv partner i utvinningstillatelser, infrastruktur og samarbeidsprosjekter.

DEA Norge sin største ressurs er dedikerte og svært kompetente ansatte. Vi trives med en åpen og inkluderende arbeidskultur der den enkelte får sette preg på sitt arbeidsområde og på selskapets utvikling.

DEA Norge legger avgjørende vekt på grundighet og kvalitet.  Vi har et stort ansvar for mennesker, naturressurser og for store verdier som vi tar svært alvorlig til en hver tid. Vi forventer grundighet og kvalitetsfokus også fra våre samarbeidspartnere.

I DEA Norge vet vi at oljevirksomhet til havs er krevende, og det er avgjørende at utvinningen av denne viktige naturressursen balanseres både mot miljøhensyn og andre næringsinteresser. Vi har god kunnskap om livet og naturforholdene i havet og på havbunnen, og innsikt i og respekt for andre som har arbeid og inntekt knyttet til ressursene i havet.

Vi er del av DEA-gruppen

DEA Norge AS er del av DEA Deutsche Erdoel AG. Selskapet, som er basert i Hamburg, leter etter og produserer olje og gass globalt, men med hoveddelen av porteføljen lokalisert i Europa og Nord-Afrika. I alle våre aktiviteter benytter vi oss av omfattende geologiske kunnskaper, toppmoderne bore- og produksjonsteknologi, og vi kan trekke på over hundre års erfaring – selskapet ble grunnlagt i 1899.

I den internasjonale olje- og gassindustrien er DEA kjent for sin kompetanse, sine gode prestasjoner, sitt engasjement og ansvarlighet. 

Selskapets hovedmål er å sikre internasjonal energiforsyning. I alle våre aktiviteter legger vi stor vekt på å beskytte miljøet og å ha et godt arbeidsvern.

DEA Deutsche Erdoel AG er del av LetterOne, et privat investeringsfond som har hovedkontor i Luxemburg.