Historie

DEA Norge har en lang historie i Norge, med flere eierskifter. Gjennom 45 år har både stab og portefølje hatt en stødig vekst.

1973–1977

En dristig etablering, med moderate resultater

Det tyske selskapet Deminex  GmbH etablerer Deminex Norge AS i 1973. I løpet av de neste fire årene sikrer selskapet seg tre utvinningstillatelser i Nordsjøen.

1978–1980

Suksess i sikte  

Deminex Norge etablerer permanente kontorer i Oslo i 1978. Samme år skaffer selskapet seg andeler i utvinningstillatelsene som skal vise seg å inneholde Veslefrikk og Snorre. Dette markerer starten på en lang vekstperiode for Deminex Norge. Funn blir gjort på Snorre i 1979, som har vært en av selskapets viktigste oljekilder. Deminex Norge har kun seks ansatte i 1980, men fra nå av er selskapet i rask vekst.

1981–1997

Stødig vekst i tøff konkurranse

Deminex Norge vokser stødig. Veslefrikkfunnet blir gjort i 1981 og i 1984 går selskapet seirende ut av konkurransen om nye utvinningstillatelser. Deminex sikrer seg en viktig andel av utvinningstillatelse (PL) 089 som i dag inneholder både den sørlige delen av Snorre-feltet, samt blant annet Vigdis-, Tordis- og Borg-feltene.

I denne konsesjonsrunden får selskapet også tildelt en andel i PL097 i Barentshavet, der det store gassfeltet Snøhvit senere ble funnet.

Selskapet fikk i denne perioden tildelt andeler i PL074 og PL132 hvor henholdsvis Midgard- og Njord-feltene senere ble påvist, men andelene i disse feltene ble senere byttet mot produksjon i Snorre-området.

I 1988 sikrer selskapet seg også en andel i PL153, der olje- og gassfeltet Gjøa blir påvist året etter.

I 1991 blir selskapet for første gang operatør på norsk sokkel, for PL166 i Nordsjøen. Den første brønnen viser seg å være tørr, men likevel en kilde til nyttig læring for selskapet. I alt borer selskapet tre brønner på denne lisensen.

1998–2010

RWE Dea Norge vokser seg store

I 1998 skifter selskapet navn til RWE Dea Norge. Dette skjer som en konsekvens av endringer i eierstrukturen i Tyskland hvor RWE Dea AG går inn som majoritetseier av Deminex Norge.

I 2005 sikrer selskapet seg 20 prosent av PL338. Her blir det betydelige oljefunnet Luno (nå Edvard Grieg) gjort i 2007. RWE Dea Norge solgte i 2012 sin andel av feltet før utbygging hadde startet.

2006 er et viktig år for RWE Dea Norge. Da blir selskapet tildelt andeler i og blir operatør for utvinningstillatelsene som skulle vise seg å inneholde feltene Titan (PL420) i Nordsjøen og Zidane (PL435) i Norskehavet.

2010 blir den til da største milepælen i selskapets nyere historie. Selskapet gjør sine første funn som operatør og påviser betydelige hydrokarbonforekomster på Zidane og gjør også funn på Titan. Få hadde troen på Zidane-området, men RWE Dea stolte på egne analyser og boret i et område hvor andre selskap tidligere hadde boret tørt.

2011–2012

100 ansatte og snart driftsoperatør

Med Zidane blir RWE Dea Norge operatør for et funn som etter hvert skal avgrenses og som planlegges å utvikles. Ansvaret og dermed oppgavene til selskapet vokser kraftig.

Fra 2011 til 2012 vokser RWE Dea Norge fra 70 til 100 ansatte. Selskapet får tildelt syv nye utvinningstillatelser i 2012. Aktivitetsnivået er i 2012 rekordhøyt med blant annet konkretisering av boreplaner på Sverdrup-prospektet i Norskehavet (PL330), samt boring av den andre letebrønnen på Zidane. Denne brønnen bekrefter at Zidane er kommersielt attraktivt felt. Planene for utbygging av Zidane tar form.

I 2012 vinner RWE Dea Norge Norsk-Tysk Handelskammers næringslivspris for sitt fokus på å utvikle nye metoder og kunnskapsutvikling mellom Norge og Tyskland.

2013-2014

40 år i Norge og strålende fremtidsutsikter

RWE Dea Norges 40 års jubileum markeres i 2013 med overgang til nye større lokaler for å romme den voksende organisasjonen. Selskapet har nå 32 utvinningstillatelser, og er operatør på fem av dem.

Fire lete- og avgrensningsbrønner, derav ett sidesteg, bores av RWE Dea som operatør. Selskapet sikter mot å utvikle Zidane-feltet til et produserende felt i årene som kommer.

I 2013 blir selskapet også operatør i PL721 i Barentshavet, og mot slutten av 2014 blir det gjort et betydelig oljefunn, Alta, i PL609 hvor selskapet har 30 % andel. Disse begivenhetene viser at selskapets strategi med å bygge en lisensportefølje over tid i Barentshavet har vært riktig, og intensjonen er å forfølge denne strategien også i kommende konsesjonsrunder, slik som 23. runde, hvor selskapet er i gang med evalueringen.

2015

Nye eiere, men fremdeles det samme selskapet

I mars 2015 fikk vårt morselskap nye eiere og skiftet navn til DEA Deutsche Erdoel AG. Dette markerer en ny æra i vår selskapshistorie. De nye eiere – et privat, Luxemburg-basert investeringsfond, LetterOne, skal bruke DEA som plattform for vekst innen olje- og gassindustrien.

I desember 2015 manifisterte denne vekststrategien seg gjennom oppkjøpet av E.ON E&P Norge, nå kalt DEA E&P Norge.  

Vi vil fortsette å være en pålitelig aktør på norsk sokkel også i fremtiden.

2016

Tid for endring

Et nytt kapittel i DEA Norges historie begynte 18. mai 2016 da selskapets kontor ble flyttet til Stavanger. Beslutningen om å flytte kontoret reflekterer behovet for å være nærmere partnere, operatører og myndigheter, og det å ha en langsiktig tilgang på spesialkompetanse.