Nøkkeltall

Resultatregnskap20172016
Alle tall er i millioner NOK 
Sum driftsinntekter7 5067 750 
Sum driftskostnader(4 378)(4 700)
Driftsresultat3 1283 050
Finansresultat(673)(529)
Resultat før skatt 2 4552 520
Skattekostnader(2 059)(1 944)
Årsoverskudd 396575
Aksjekapital 1010
Produksjon 
Olje, kondensat, LPG, NGL10.71 mill fat O.E12,99 mill fat O.E
Tørrgass & LNG1 596 mill Sm31 729 mill Sm3
Antall ansatte95140