Opphavsrett

Ansvarlig for innhold:

DEA Norge AS

P.O. Box 243 Skøyen
0213 Oslo
Norway

Vi håper våre nettsider vil gi deg mye nyttig informasjon om leting etter og produksjon av olje og gass. Hvis du har ideer eller forslag til forbedringer, hører vi gjerne fra deg.

Redaktør:

Nicoline Skrent-Ellingsen
Senior Communications Coordinator
tel. 23 13 21 33
E-Mail til Nicoline Skrent-Ellingsen

Ansvar for innholdet til andre selskaper, foreninger eller innholdsleverandørers nettsider:

Vi er på ingen måte ansvarlige for innholdet til andre selskaper, foreninger eller innholdsleverandørers nettsider – selv om tilgangen til dette innholdet er oppnådd via linker fra DEA Norges nettsider. Linker til eksterne nettsider er bare ment som en service for brukeren hvis hensikt er å opplyse om nyttig tilleggsinformasjon om olje- og gassindustrien.